Hodinové porovnání naměřených dat

Tabulka na této stránce porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu dat.

Zvolte časový posun pro porovnání naměřených dat:

Porovnání stavu počasí nyní (dne 28.11.2022 v 07:05 hod.)
a (v ):

Stav počasí nyní
Teplota vzduchu -1,9 °C  °C
Tlak vzduchu 1016,2 hPa  hPa
Vlhkost vzduchu 94 %  %
Rosný bod -2,7 °C  °C
Index horka -1,9 °C  °C
Chlad větru -1,9 °C  °C
Náraz větru 1,0 m/s  m/s
Rychlost větru (okamžitá) 0,4 m/s  m/s
Azimut větru (okamžitý) 232° °
Rychlost větru (průměrná) 0,3 m/s  m/s
Azimut větru (průměrný) 231° °

Poznámka:
Srážky od půlnoci zobrazují je celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (čas nad tabulkou). Pokud je časovým posunem překročena půlnoc, jedná se o celkový úhrn srážek z minulého dne. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto při záporných teplotách nejsou zobrazovány.

Poslední aktualizace:
28.11.2022 7:05:04 hod.

Vytvořeno programem
Cumulus MX verze 3.22.4 (3215)