Meteoradary a srážkové radary

Meteoradar ČR

Meteoradar slouží k detekci srážkové oblačnosti. Elektromagnetické vlnění dopadne na oblak (přesněji na vodní kapky a ledové krystaly) a odrazí se zpět na příjmovou část radaru. Na základě rozboru přijatého signálu lze zjistit vertikální mocnost oblaku (dle intenzity odrazivosti) a vzdálenost cíle (dle času mezi vysláním a příjmem signálu). Následně se vypracovávají grafické výstupy a prognózy intenzity srážek (přívalové deště, krupobití, povodně). Intenzita srážek se pro přehlednost odlišuje příslušnými barvami. Měření radar provádí i každých pět minut (zdroj meteoradar.cz).

Srážkový radar Evropa

Aktuální srážky nad Evropou

Dešťový radar

Data poskytuje: Meteox.de

Poslední aktualizace: 20.08.2022 10:05 hod.